You are currently viewing 8 punkter du bør inkludere i din samejeoverenskomst

8 punkter du bør inkludere i din samejeoverenskomst

  • Post author:
  • Post category:Artikler

Overvejer du at købe en bolig med en ven, kæreste eller ugift partner? Så bør du bestemt overveje at oprette en samejeoverenskomst. En samejeoverenskomst er en juridisk aftale, der fastlægger rettigheder og ansvar for hver part i ejendommen. Det er en vigtig sikkerhedsforanstaltning, der kan hjælpe med at undgå konflikter og misforståelser i fremtiden.

Læs mere om hvad en samejeoverenskomst er her

Når du opretter din samejeoverenskomst, er der flere vigtige punkter, som du bør inkludere for at sikre en klar og retfærdig aftale. Her er otte punkter, du bør overveje at inkludere i din samejeoverenskomst:

1. Hvordan boligudgifterne skal fordeles mellem jer

Det er vigtigt at tydeliggøre og aftale, hvordan boligudgifterne, herunder husleje, driftsomkostninger og vedligeholdelse, skal fordeles mellem jer som medejere af ejendommen. Dette sikrer en retfærdig og gennemsigtig fordeling af økonomiske ansvar.

2. Hvordan ejerforholdet er fordelt

Det er essentielt at fastlægge ejerforholdet mellem jer som medejere af ejendommen. Dette inkluderer at angive hver parts ejendomsandel, så der ikke opstår tvivl eller uenighed om ejerskabet.

3. Om den ene part kan optage lån i sin del af ejendommen

Det er nødvendigt at afklare, om den ene part har ret til at optage lån i sin del af ejendommen uden samtykke fra den anden part. Dette sikrer klarhed og undgår potentielle økonomiske udfordringer eller tvister.

4. Hvad der sker, hvis en part stopper med at betale boligudgifter

I tilfælde af at en part stopper med at betale boligudgifterne, er det afgørende at fastlægge konsekvenserne heraf. Dette kan omfatte muligheden for at overtage den pågældende parts ejendomsandel eller andre foranstaltninger for at sikre fortsat drift af ejendommen.

5. Om den ene part på eget initiativ kan udleje boligen til en tredjepart

Det er vigtigt at afklare, om den ene part har ret til at udleje boligen til en tredjepart uden samtykke fra den anden part. Dette sikrer klarhed og undgår potentielle konflikter eller juridiske problemer i forbindelse med udlejning af ejendommen.

6. Hvad der sker, hvis I flytter fra hinanden efter at have boet sammen

I tilfælde af at I beslutter at flytte fra hinanden efter at have boet sammen, er det nødvendigt at fastlægge, hvad der sker med ejendommen. Dette kan omfatte muligheden for at købe den anden parts ejendomsandel eller at sælge ejendommen og fordele provenuet mellem jer.

7. Hvordan et eventuelt salg mellem parterne fungerer

For at sikre en smidig proces ved et eventuelt salg mellem jer som medejere af ejendommen, er det vigtigt at definere processen for salget, herunder bestemmelse af salgsprisen og fordeling af provenuet.

8. Hvad der sker, hvis I er uenige om salgspris ved eventuelt salg af ejendommen

Til slut er det vigtigt at have en klar aftale om, hvordan en eventuel uenighed om salgsprisen på ejendommen håndteres. Dette kan omfatte brugen af en uafhængig vurdering eller en mekanisme til at løse uenigheder, såsom mægling eller voldgift.

Få professionel hjælp til udarbejdelsen af dokumentet

Når du skal udarbejde en samejeoverenskomst, kan det være en god idé at søge professionel hjælp fra en advokat eller juridisk ekspert. En erfaren professionel kan guide dig gennem processen og sikre, at alle relevante juridiske aspekter og detaljer bliver taget i betragtning.