You are currently viewing Holistisk sundhed og balance

Holistisk sundhed og balance

De seneste par år har begrebet holisme vundet indpas hos langt de fleste danskere. Det er ikke længere nok at tænke på fysisk sundhed alene, vi må rundt om det hele menneske, for at tale om reel balance. Og her er det foruden fysisk sundhed essentielt at se på sundheden for det mentale og for sjælen – noget du kan komme igang med allerede i dag.

Sundhed for sindet

Vores mentale sundhed har fået langt støtte anerkendelse over de seneste par år. Alligevel kan det føles abstrakt at begive sig ud i, at arbejde for balancen på netop dette punkt.

Det skyldes selvfølgelig at der ikke er nogen ensidig formel til mental sundhed, samtidig med, at de værktøjer der findes til formålet er mindre konkrete og målbare end dem vi kender fra verdenen omkring fysisk sundhed.

Eksempelvis kan vi helt konkret spore vores udvikling, når det kommer til kondition. Vi kan følge et træningsprogram og notere tid, distancer og belastning via tilgængeligt udstyr, der hele tiden kan hjælpe os med at holde vores udvikling på sporet.

Samtidig bliver vi nemt bekendt med vores resultater og kan derfor tydeligt mærke og bevise vores udvikling.

Anderledes er det med den mentale tilstand. Den er langts sværere at måle. Vi kan ikke tage en blodprøve, som beviser om vi trives.

Og så lidt alligevel. Eksempelvis ved vi at stress hormonet kortisol, kan påvirkes gennnem eksempelvis meditation og mindfullness. På den måde, er det videnskabeligt bevist at vi kan forbedre vores mentale tilstand, i situationer med øget stress gennem disse aktiviteter.

Men vi kan ikke måle om vi har det godt. Det er en følelse, som kræver, at vi bruger tid på at mærke ind i os selv og aktivt tage stilling til vores trivsel samt handle derfra.

Sundhed for sjælen

Ligeledes vanskeligt er det at bevise vores spirituelle udvikling, og derfor også abstrakt at sætte ind overfor den positive fremgang.

Der er dog god grund til at bruge tid på dette element også. Eksempelvis er det bevist at mennesker med grundlæggende følelse af meningsfuldhed, har en højere resiliens og robusthed overfor modstand.

Sagt på en anden måde, kan modgangen i vores liv give mening, såfremt vi generelt oplever at livet er værd at leve.

Men hvilke aktiviteter kan så hjælpe os i denne retning?

Vi kan eksempelvis arbejde med selvudvikling og filosofi bringe fokus tilbage på, hvad der giver mening for os og den vej igennem øje vores sjælelige trivsel – men også oplevelsen af selvbestemmelse over eget liv.

Det siges også, at det vi fokuserer på vokser. Det er eksempelvis også fundamentet for arbejdet med krystaller, hvilket du kan læse mere om på savasana.dk ligesom du kan finde tips og tricks til hvordan du kan komme i gang med at arbejde med sundhed for sjælen.